Produkter - Miljø

Semullit, er et miljøvennlig og resirkulerbart byggemateriale produsert av treull fra gran, samt rent vann og sement. Under brosjyrer finner du miljørelaterte dokumenter som miljøinformasjon, byggevaredeklarasjon og vedlikeholdsinformasjon etc.

Miljøpåvirkning ved sementproduksjon

Sement er en råvare i Semullit, og vi får iblant spørsmål om miljøpåvirkning ved produksjon av sement. Vår leverandør forklarer dette som flg;

“Sement avgir kulldioxid (CO2) under produksjonen. Største andelen av CO2 i produksjonen kommer fra råmaterialet kalkstein, en mindre andel fra fyringen. Cementa bestreber seg for å minske CO2-belastningen under hele produktets livslengde. Vi streber etter og energieffektivisere tilvirkningsprosessen , ved å erstatte fossilt brensel med biobrensel og ta fram nye sementsorter, feks. BAS-Sement som gir 10 % reduksjon av CO2. Sementprodukter har en lang livslengde, hvilket leder til at den årlige miljøbelastningen minsker. Det er dessuten bevist at CO2 tas opp av produktet under hele dennes livslengde. Ved vårt Norske datterselskap, er vi verdensledende innen sementindustrien med at utvikle kulldioxidseparering og lagring. Gjennom denne prosessen oppnås en nesten null-utslipps produksjon. Les mer om satsningen i en presse-release her.”

Les mer om satsningen i en presse-release her.

Om trevirke råtner oppstår metangass (CH4). Metangass er en drivhusgass som er ca 21 ganger verre enn CO2. Om råte derimot forhindres, dannes ikke CH4.” (Komplettering fra Semullit: Det er sementen som hindrer treullen i å råtne).

Semullit Akustikk EPD-deklarert i Norge

Semullit Akustikk i sementgrå og hvit utførelse er nå registrert hos EPD Norge, noe som gir arkitekter,byggherrerog entreprenører tilgang til et miljøsertifisert bygge-oginnredningsmateriale  med mange gode egenskaper. Former informasjon, se nettstedet http://epd-norge.no

Avfallskoder

Ved deponispørsmål, vennligst benytt avfallskoder 170201, 170101.