Vi har gjennomført materialvurdering av Semullit og Baux hos ECOproduct!

ECOproduct for miljøvennlige materialvalg, et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, SINTEF Byggforsk og Byggtjeneste.

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet.

ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Våre Semullit og Baux produkter har begge fått høye skår!

Se resultatene og mer her