Semullit Akustikk med sertifisering A2-s1, d0

Etter å ha gjennomført nye og utvidede branntester ved RISE i Borås, kan Semullit Akustikk nå bestilles med sertifisering A2-s1, d0! A2 er klassifisert som ikke-brennbart materiale med ekstremt begrenset bidrag til brann. Dette sørger for at Semullit lever opp til noen av samfunnets tøffeste brannsikkerhetskrav, med svært høye standarder og referanser som grunnlag for vurderingen.

Denne nye innovative og ikke-brennbare treullplaten tilbyr samme høye kvalitet og funksjon som Semullit Akustikk er kjent for. Med den nye brannklassifiseringen settes en helt ny standard på markedet, som gir mulighet til både å bygge og innrede bærekraftig og miljøvennlig med høyeste brannsikkerhet.

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte på ole@byggsmartere.no eller på telefon +47 95774502.