BAUX Tiles and Panels

I samarbete med BAUX tillverkar Semullit designade akustikplattor i en mängd olika färger och former.

Gå till BAUX.se

Miljø

Semullit, er et miljøvennlig og resirkulerbart byggemateriale produsert av treull fra gran, samt rent vann og sement. Under brosjyrer finner du miljørelaterte dokumenter som miljøinformasjon, byggevaredeklarasjon og vedlikeholdsinformasjon etc.

Miljøpåvirkning ved sementproduksjon

Sement er en råvare i Semullit, og vi får iblant spørsmål om miljøpåvirkning ved produksjon av sement. Vår leverandør forklarer dette som flg;

“Sement avgir kulldioxid (CO2) under produksjonen. Største andelen av CO2 i produksjonen kommer fra råmaterialet kalkstein, en mindre andel fra fyringen. Cementa bestreber seg for å minske CO2-belastningen under hele produktets livslengde. Vi streber etter og energieffektivisere tilvirkningsprosessen , ved å erstatte fossilt brensel med biobrensel og ta fram nye sementsorter, feks. BAS-Sement som gir 10 % reduksjon av CO2. Sementprodukter har en lang livslengde, hvilket leder til at den årlige miljøbelastningen minsker. Det er dessuten bevist at CO2 tas opp av produktet under hele dennes livslengde. Ved vårt Norske datterselskap, er vi verdensledende innen sementindustrien med at utvikle kulldioxidseparering og lagring. Gjennom denne prosessen oppnås en nesten null-utslipps produksjon. Les mer om satsningen i en presse-release her.”

Les mer om satsningen i en presse-release her.

Om trevirke råtner oppstår metangass (CH4). Metangass er en drivhusgass som er ca 21 ganger verre enn CO2. Om råte derimot forhindres, dannes ikke CH4.” (Komplettering fra Semullit: Det er sementen som hindrer treullen i å råtne).

Semullit Akustikk EPD-deklarert i Norge

Semullit Akustikk i sementgrå og hvit utførelse er nå registrert hos EPD Norge, noe som gir arkitekter,byggherrerog entreprenører tilgang til et miljøsertifisert bygge-oginnredningsmateriale  med mange gode egenskaper. Former informasjon, se nettstedet http://epd-norge.no

Materialvurdering av Semullit hos ECOproduct

ECOproduct for miljøvennlige materialvalg, et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, SINTEF Byggforsk og Byggtjeneste.

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Våre Semullit og Baux produkter har begge fått høye skår!

Former informasjon, se nettstedet https://byggtjeneste.no/ecoproduct

Avfallskoder

Ved deponispørsmål, vennligst benytt avfallskoder 170201, 170101.

Tekniska data

Ladda ned broschyren ”Tekniska data” (PDF) för illustrationer och kompletterande information.
 

Mått och vikt

Skivans tjocklek255070100150mm
Bredd600600600600600mm
Längd1200
2400
1200
2000
2400
200020002000mm
Leveransvikt1120243242ca kg/m2
Toleranser:
Tjocklek+3/-2+3/-2+3/-2+3/-2+5/-2mm
Bredd/längd± 5± 5± 5± 5± 5mm
Rätvinklighet± 3± 3± 3± 3± 3mm/m
Kantrakhet 3 3 3 3 3mm

Mekaniska egenskaper

Skivans tjocklek255070100150mm
Böjdraghållfasthet0,70,50,40,40,3MPa
Tryckhållfasthet 10,40,30,30,20,2MPa
Tvärdraghållfasthet 20,0070,0070,0070,0070,007MPa
Deformation vid:
0,05 44444MPa tryck 2
0,105551010MPa tryck 2

1 Parallellt skivans plan
2 Vinkelrätt skivans plan
Karaktäristisk bärförmåga bestämd enligt SBN 1975:4 efter SP:s provningsprotokoll 7910.2010.A,B

Støyskjermer

Bruksområder

Til Semullit støyskjermer benyttes produkter fra standardsortimentet, eller fra Semullit Akustikk.

Egenskaper

Materialet til Semullit støybeskyttelse tilvirkes av gran, sement og vann. Den unike kombinasjonen gjør at man får en plate som er lydabsorberende, fuktbestandig, slagfast og som tåler frost. Den gode lydabsorbsjonen er viktig slik at ikke støyskjermen reflekterer lyden og at støyen ikke «flytter» seg til andre områder.

Man kan ha treullsementen på begge sider av skjermen. Benyttes platene kun på en side skal den monteres mot siden der støy kilden er. Eksempelvis mot veg eller jernbane. Treullsementplatene i Semullit støyskjermer kan bestilles i mange ulike formater/tykkelser og farger.

Semullit Akustikk som støybeskyttelse

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Takelement

Anvendelsesområder

Semullit Takelement er et bærende takelement av rundvirke armert treullsementplate.

Benyttes til oddentlige bygg som skoler, barnehager, bibliotek, idrettshaller, svømmehaller, ridehus, landbruk etc. Også til industribygg og andre større bygg med krav til estetikk og lydabsorbsjon.

Egenskaper

Takkonstruksjon med bærende Semullit (treullsement) Takelement og kompletterende varmeisolering er benyttet med godt resultat i 40 år.

 • Lydabsorbsjon uten tilleggs-montasje
 • Varmeisolerende
 • Varmetregt materiale
 • Brannsikkert
 • Tåler aggressive miljøer og fukt

Semullit Takelement er et naturlig byggemateriale der høye krav til estetikk, et behagelig inneklima og lang livslengde kreves. Semullit Takelement er en 150 mm sementbundet treullplate armert med rundvirke. Hver eneste armeringsstav prøvebelastes for å sikre at kravet til foreskrevet last tilfredsstilles.

Sortiment

Farger: Trehvit, sementgrå


Rundvirkearmert Semullit element med fasede langsiderDimensjon (mm)TypeLev. vekt,
ca kg/m²
Antall/pall (mm)
st/m²
Takelement Grå
Normal (ull 2,5 mm)
150x600x2390Cementgrå586/8,6
Takelement Vit
Normal (ull 2,5 mm)
150x600x2390Trävit546/8,6
Quadri tillegg: 4 plater montert sammen til en enhet

 

Skruer WT-T for innfestning av takelement i limtreDimensjon (mm)Forp st/kartong
130x6,5100
Bits T (torx) til skruer WT-TLengde (mm)
90

 

Festeskinne for system type Bjarne
Forzinket stålplate
Forbruk st/m²
Plan plate c 600
Forbruk st/m²
Takstein c 1200
 
0,700,35
Teleskophylse for system type Bjarne
PP-plast Ø 42 mm
ForbrukLengde (mm)Forp st/kartong
8 st/festeskinne =65 (for isol tykkelse 70 mm)500
5,6 resp 2,8 st/m105 (for isol tykkelse 100 mm)500
165 (for isol tykkelse 160 mm)500
Takskrue IT2-C-90 for system type Bjarne
Rostskyddsklass A, Ø 4,8 mm
8 st/festeskinne =

5,6 resp 2,8 st/m for alle teleskophylser
90 mm

500

 

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Standard

Bruksområder

Semullit treullplate for motstøp i betongbjelkelag med ferdig underside/himling.

Egenskaper

 • Meget lave U-verdier er oppnåelig
 • Ferdig himling direkte etter rivning av forskalingsformen
 • Ingen ettermontasje
 • Lydabsorberende og brann klasset innertak
 • Fuktbestandig og holdbar overflate
 • Miljøvennlig og pen overflate
 • Må ikke overflatebehandles, men kan males uten å senke verdien for lydabsorpsjonen nevneverdig

Sortiment

Farge: Sementgrå

Semullit Standard som bjelkelag

 

Semullit StandardTykkelse (mm)Format (mm)Antall/pall
stk/m2
Lev. vekt,
ca kg/m2
Isolerplate, ullbredde 2,5 mm, rette kanter, varmeisolering for motstøp, varmeisolerende pussunderlag og lydabsorbent.25600x120040 / 28,811
25600x240040 / 57,611
50600x120020 / 14,420
50600x200022 / 26,420
50600x240022 / 31,720
70600x200016 / 19,224
100600x200011 / 13,232
150600x20007 / 8,442

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Akustikk

Bruksområder

Semullit Akustikk er en lydabsorberende og brannhemmende himlingsplate til bl.a. forsamlingslokaler, restauranter, skoler, trappehus, flerbrukshaller og svømmehaller med mer.

Semullit Akustikk finnes også som demonterbart himlingssystem, og kan med fordel også benyttes som veggplater.

Egenskaper

Semullit Akustikk er et naturlig innertak av treullsement plater. Den rustikke og naturnære overflaten viser hvordan Semullit Akustikk ser ut gjennom hele platen. Semullit Akustikk produseres av treull, sement og rent vann. Denne enkle og ærlige formuleringen gir mange gode og unike egenskaper.

Godt lydklima
Semullit Akustikk er gjennom sin åpne materialstruktur en god lydabsorbent. Det finnes mange absorbsjons målinger utført av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og Ingemansson Technology AB, hvilket fremkommer i Byggteknisk anvisning. I offentlige lokaler beskrives hyppig harde flater pga risikoen for slag og slitasje. Der anvendes ofte Semullit Akustikk, p.g.a. sin kombinasjon av trykkholdfasthet – og akustiske egenskaper.

Brann
Semullit Akustikk er typegodkjent som brannbeskyttende bekledning med overflate klass 1 (B-s1, d0). En 25 mm akustikkplate sammen med 13 mm gipsplate er godkjent som EI30 med trelekter c 400 i trebjelkelag.

Semullit Akustikk kan også bestilles med sertifisering A2-s1, d0. A2 er klassifisert som ikke-brennbart materiale med ekstremt begrenset bidrag til brann. Dette sørger for at Semullit lever opp til noen av samfunnets tøffeste brannsikkerhetskrav, med svært høye standarder og referanser som grunnlag for vurderingen. Denne nye innovative og ikke-brennbare treullplaten tilbyr samme høye kvalitet og funksjon som Semullit Akustikk er kjent for. Med den nye brannklassifiseringen settes en helt ny standard på markedet, som gir mulighet til både å bygge og innrede bærekraftig og miljøvennlig med høyeste brannsikkerhet.

Fuktbestandig
Semullit Akustikk, er fuktbestandig og kan ta opp og avgi fukt uten å bli ødelagt. Tester viser at platens høye pH-verdi motvirker tilvekst av mugg. Semullit Akustikk angripes heller ikke av råte. Ingen ulempe med vårt sannsynlige klima-skifte!

Fuktregulerende
Semullit Akustikk jevner ut luftfuktigheten i rommet ved å absorbere og avgi fukt. Dette bidrar til et sundt og miljøriktig inneklima. Bra for trivsel og ikke minst vår helse. Særlig kan dette gjelde fuktige miljøer som bad, svømmehaller, landbruk, sportshaller etc. Semullit Akustikk, er derfor meget energibesparende da romtemperaturen kan senkes.

Utslipp og støv
Målinger av SP i Borås viser at utslipp fra Semullit Akustikk er ekstremt lavt. Den robuste overflaten kan støvsuges under bruk. Tallrike eksempler på applikasjoner i restauranter og andre sensitive miljøer viser at platene ikke selv avgir støv eller partikler.

Sortiment

Färg: trävit, cementgrå, fabriksmålad vit, valfri färg

 

 

Kondisjonerte treullsement plater.
Normal (2,5 mm) resp. Diskre (1,5 mm) treullbredde.
Dim. og kant (mm)Leveransevekt
ca kg/m²
Type
Tykkelse: 2513Normal
Bredde: 600
Lengde: 600/1200/2400
Kant: A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E*°
14Diskre
Tykkelse: 5020
Bredde: 600
Lengde: 600/1200/2400
Kant: A(RK), B(FK), IL-A*
Normal


Demonterbart himlingselementDimensjon (mm)Leveransvekt ca kg/m²Antall/pall stkType
av 25 mm tykk plate med 2 stk. stålprofiler på platens bakside. For fritt bærende montasje med opplag i endene.

Kantutforming:
A = Raka Rette kant på langsidene
B = Faset kant på langesidene
Bredde: 600
Lengde: 1200/2400
15ca 25Normal
Bredde: 600
Lengde: 1200/2400
16ca 25Diskre

 

Montasjeskruer for feste av Semullit Akustikk mot
plate (max 0,7 mm) og
treunderlag. Torx.
Dimensjon (mm)TypeForpk st/kartong
4,2 x 45
for 25 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100
4,2 x 75
for 50 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

Miljødeklarasjon
Semullit Akustikk er miljødeklarert i henhold til EPD Norge.

Akustikk – Farger

Semullit Akustikk, leveres som standard med normal eller diskre trespon og i fargene trehvit, Sementgrå og helhvit.

Last ned JPG-filer med fargeprøver oppe i høyre kolonne. Observer at fargeprøvene er omtrentlige, og kan variere avhengig av skjerm og skriver. Ta gjerne kontakt om du ønsker andre farger.

ncs-logo

 

 

Semullit, har tillatelse til å henvise til fargesystemet NCS®© ref. Lisensavtale nr. CL12076.

 

Helveggselement

Anvendelsesområder

Semullit Helveggselement, er et unikt byggesystem av treullsement. Produktet er utviklet for å kunne tilby markedet en homogen, velisolert yttervegg og tilgodese det økende behovet for prefabrikkerte løsninger. Semullit Helveggselementer egner seg utmerket for boliger, skoler, flerbrukshaller og kontorbygg.

Egenskaper

Helveggselementet er en videreutvikling av den kjente treullplaten som har eksistert i Skandinavia i mer enn 70 år. Semullit treullplater har dokumentert høy motstandskraft mot brann, mugg og råte. Helveggselementet har en varmeisoleringsevne som er vesentlig bedre enn øvrige homogene konstruksjoner. Semullit Helveggselement er dessuten en meget god pussbærer.

Vi produserer helveggselementer i to standardformater (se under). Det finnes likevel en mulighet til å få spesialformater tilpasset ditt prosjekt. Dog med største format 2 600 x 6 000 mm.

En «normal» bolig monteres som oftest på mindre enn en dag, hvilket bidrar til kort byggetid og penger spart.

FILMER 3ST

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

BAUX Tiles & Panels lydabsorbent av Semullit

BAUX Tiles & Panels produsert av Semullit – et nytt produktkonsept der de fysiske og lydabsorberende egenskapene kombineres med et helt unikt design. Absorbentene finnes i en mengde ulike geometriske former, størrelser og farger. Denne fantastiske kombinasjonen gir uendelige muligheter til å skape kreative utforminger og mønstre.
 
Les mer om BAUX.se
 

Sandwich

Anvendingsområder

Varmeisolerende treullsementplate av 15 mm Semullit og 50 mm mineralull. Benyttes til takisolering, først og fremst som kompletterende isolering på Semullit Takelement.

Egenskaper

Semullitsjiktet utgjør et sterkt varmebestandig luftspaltedannende sjikt for tekking med papp.

Sortiment

Farge: sementgrå

15 mm Semullit i kombinasion med styren celleplast, 20 kg/m³. For varmeisolering på Semullit treullsement takelement og på takplater.Dimensjon (mm)Tykkelse (mm)Lev. vekt
ca kg/m²
Fraktvikt
ca kg/m²
Antall/pall
(mm)
600x2000708,02130/36

 

Festeskinne for system type Bjarne.
Forzinkad stålplate
Forbruk st/m²
Plan plate c 600
Forbruk st/m²
Takstein c 1200
 
0,700,35
Teleskophylse for system type Bjarne.
PP-plast Ø 42 mm
ForbrukLengde (mm)Forp st/kartong
8 st/festeskinne =65 (for isol tykkelse 70 mm)500
5,6 resp 2,8 st/m105 (for isol tykkelse 100 mm)500
165 (för isol tjl 160 mm)500
Takskrue IT2-C-90 for system type Bjarne.
Rostskyddsklass A, Ø 4,8 mm
8 st/festeskinne =

5,6 resp 2,8 st/m for alle teleskophylser
90 mm

500

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Motstøp SBS

Bruksområder

Semullit SBS-plate benyttes når betongbjelkelaget skal ha bedre varmeisolering enn hva som oppnås medutelukkende Semullitplater. Før armering og støpning legges tilleggs isolering ut mellom Semullitplatens innstøpningsbøyler.

I den ferdige konstruksjonen henger Semullitplatene fast i de innstøpte bøylene med ekstra isolering over av celleplast eller mineralull mellom seg og betongen.

Egenskaper

 • Meget lave U-verdier er oppnåelig
 • Ferdig himling direkte etter rivning av forskalingsformen
 • Ingen ettermontasje
 • Lydabsorberende og brannklasset innertak
 • Fuktbestandig og holdbar overflate
 • Miljøvennlig og pen overflate

Fasede kanter på langsiden og 8 stk innstøpningsbøyler. Normal bøylehøyde er 330 mm over platens overflate. Treullbredde er 2,5 mm. Med fargene sementgrå og trehvit.

Sortiment

Farger: trehvit og sementgrå

 

 

Semullit Standard SBSTykkelse/format (mm)Antall/pall
stk/m2
Lev. vekt, ca kg/m2
Isolerplate med fasede kanter og 8 stk. innstøpningsbøyler*. treullbredde 2,5 mm.
For motstøp i kombinasjon med celleplast/mineralull.
* Normal bøylehøyde er 330 mm over platens overflate.
50x600x240020 / 28,820

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Agro

Bruksområder

Semullit Agro er en lydabsorberende og brannbeskyttende himlingsplate for stall og fjøsmiljøer. Semullit Agro finnes også som demonterbart system, og må gjerne benyttes som innvendige veggplater i tillegg.

Egenskaper

Det gode lydmiljøet
Ved oppdrett av griser kan lydnivået nå 95 dB. Her er en god lydabsorbent nødvendig for å unngå stress og misnøye i besetningen. Å redusere det høye lydnivået med kunn 10 dB oppfattes som en halvering av støyen. Det klarer Semullit Agro med glans.

Hørselsskader kan ikke repareres, de skal forebygges
Personalet besøker besetningen noen timer hver dag, men dyrene er der døgnet rund. Griser har meget god hørsel, og derfor er en god lydabsorbent svært viktig for dem. I praksis betyr dette mindre stress og friskere dyr, men også et vesentlig bedre arbeidsmiljø for alle ansatte.

Et konvensjonelt ståltak som ofte forekommer i fjøs, oppfattes som en enorm resonans kilde. En slik konstruksjon bara forsterker og returnerer støyen. Semullit Agro, har med sin åpne struktur en dokumentert god lydabsorbsjon, men har også fler andra god og unike egenskaper.

Semullit er fuktregulerende
Rå, fuktig og kald luft i fjøset er grobunn for råte og mugg. Dette er direkte skadelig for både dyr og mennesker. Semullit Agro har grunnet sin åpne struktur den egenskapen at den regulerer romluftens relative fuktighet slik at klimaet blir vesentlig jevnere. Semullit Agro kan ta opp og avgi fukt uten å ta skade og uten at øvrige funksjoner blir reduserte. «Platen som puster», er en god benevnelse.

Resistent mot råte og mugg
Semullit Agro, klarer aggressive miljøer. Semullits høye pH-verdi sørger for et alkalisk miljø som forhindrer mugg- og råteangrep.

Brannegenskaper
Semullit Agro er produsert av treull, vann og sement – to av verdens eldste byggemarialer. Treull gir en variert og vakker overflate. Sement gir styrke og brannbeskyttelse. Semullit er typegodkjent som brannbeskyttende kledning med overflate- klasse 1.

Diffus ventilasjon
Vi mennesker puster inn ca. 25 000 liter luft hvert døgn og av disse er 22 500 liter inneluft. Et godt inneklima er en forutsetning for god helse og det gjelder også for våre husdyr. Diffus ventilasjon er den gode opplevelsen der hele takflaten benyttes som et friskluftinntak. Friskluften blir jevnt fordelt over hele arealet hvilket gir et jevn og trekkfritt miljø i driftsbygningen. Systemet trenger ingen diffusjonssperre, men himlingen skal ha god luftgjennomgang.

Av alle treullsementplater har Semullit Agro den beste luftgjennomgangen for denne type ventilasjonsteknikk. En velprøvd teknikk som gir en effektiv ventilasjon uten krav på avanserte og kostbare styresystemer. Vifter i avsugskanaler skaper et undertrykk i fjøset/stallen som igjen sørger for friskluft gjennom Semullit Agro platene i taket. Luftgjennomgangen er ca 20 m3/m2 hPa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

For instruksjoner og annen dokumentasjon, se Semullit Akustikk.

Sortiment

Farge: trehvit

 

Kondisjonerte tak- plater for fjøs/driftsbygninger
Normal (2,5 mm) ullbredde
Dimensjon og kant (mm)Leveransevekt ca kg/m²Type
Tykkelse: 25
Bredde: 600
Lengde: 1200/2400
Kant: B(FK)
13Normal

 

Montasjeskruer for montering av Semullit Agro mot stålplater (max 0,7 mm) og treunderlag. Torx. Dimensjon (mm) TypeForpk stk/kartong
4,2 x 45
for 25 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100
4,2 x 75
for 50 mm-plater
Lakkert*
hvit/trehvit/grå
100
Montasjeskruer for feste av Semullit Akustikk mot
plate (max 0,7 mm) og
treunderlag. Torx.
Dimensjon (mm)TypeForpk st/kartong
4,2 x 45
for 25 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100
4,2 x 75
for 50 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

 

Byggelement

Anvendingsområde

Semullit Byggelement, er det selvklare valget for deg som bygger fritidshus, garasje, gjestehus, redskapsbod etc. Byggelementet (treull,vann og sement) er armert med rundvirkestaver for å kunne tåle høy belastning. Semullit Byggelement har de samme gode og anerkjente egenskapene som alle våre andre treullsement produkter i Semullit familien.

Egenskaper

Smarteste og raskeste valget for små hus.

 • Enkel montering
 • Høy motstand mot brann, råte og mugg
 • Høy varmelagringskapasitet
 • Meget god u-verdi

Takket være en enkel montasje med Semullit Byggelement, kan veggene til for eksempel. En garasje på 50 m2 monteres av to personer på en dag.

Kompletterende isolering med Semullit Standard plater i dimensjoner: 50, 70, 100 og 150 mm.

Rundvirkesarmerat Trällit-element för småhus.
Normal (ull 2,5 mm)
Dimensjon
mm
TypeLeveransevekt
ca kg/m²
Antall/pall stk/m²
150x600x2400Sementgrå586/8,6

Miljøinformasjon

Les om Semullit Miljøinformasjon her

 

Balkongmontasje

Reduser støy inne

For å dempe trafikkstøy innomhus bør balkongene få montert Semullit lydabsorbenter. Platene monteres raskt og enkelt, og kan i flere tilfeller halvere støynivået for beboerne! Viktige tiltak da vi i større grad enn tidligere etablerer oss nært mot offentlig trafikk.

 

Pussbærer

Anvendingsområder

Vår nye plate for sementpuss er produsert med luftekanaler som forkorter montasjetiden da utlektning av veggen er unødvendig. De deler av platen som ligger an mot overflaten er forsynt med en fuktighetsbarriere i formgrunnmurspapp. Semullit pussplater med ventilasjonskanaler, produseres i tykkelse på 50 mm. Platen har dimensjonene 50 × 600 × 1200 mm. For andre tykkelser / formater, se produkter fra standardsortimentet (uten luftekanaler). Semullit Standard i tykkelse 25 og 50 mm monteres på lekter. Semullit Standard i tykkelser 70, 100 og 150 monteres direkte mot vindtett plate. I mer enn 60 år er våre plater benyttet som pussbærere, varmeisolerende og som underlag for sementpuss. Kan monteres på murvegger, trevegger og annet.

Egenskaper

Materialsammansättningen och den öppna strukturen innebär en kombination av unika egenskaper som gör Semullit Pussbærer mycket lämplig som underlag för mineraliska putser.

 • Varmeisolerende
 • Brannbeskyttende
 • Fuktbestandig
 • Diffusjonsåpen
 • Mekanisk sterk
 • God pussbærer

Sortiment

Farge: cementgrå

Pussbærer med luftekanaler

Semullit PussbærerTykkelse (mm)Format (mm)Antall/pall
stk/m2
Leveransevekt
ca kg/m2
Isoler plate med luftekanaler. Fuktsperre i form av grunnmurspapp/gummi.50600x120020 / 14,420

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her

Produkter

Cementbundna träullsplattor

Träullits produkter innehåller två av världens äldsta byggmaterial – trä och cement förenade till träullsplattor av cementbunden träull.

Ett naturligt byggmaterial

Kombinationen är enkel och genial. Träullen ger produkten en värmeisolerande, värmelagrande och ljudabsorberande struktur. Cement är bindemedlet som ger styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Träullsplattor är därför ett väl beprövat och omtyckt byggmaterial.

Våra produkter har höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal samt förmåga att ta upp och avge vattenmolekyler ur luften. Det gör att exponerade träullsplattor (träullsskivor) bidrar till att jämna ut den relativa fuktigheten (RF) i rummet. Träullit har verkligen den egenskap som brukar kallas ”material som andas”.

Träullits produkter har även testats med avseende på emissioner och visar på mycket låga värden.