Arbetsanvisning puts på väggar med Träullit Standard