Vega i Haninge

Sted: Stockholm, Haninge
Fotograf: Lars Dahlgren, Splitz