Yttervegg - Helveggselement

Anvendelsesområder

Semullit Helveggselement, er et unikt byggesystem av treullsement. Produktet er utviklet for å kunne tilby markedet en homogen, velisolert yttervegg og tilgodese det økende behovet for prefabrikkerte løsninger. Semullit Helveggselementer egner seg utmerket for boliger, skoler, flerbrukshaller og kontorbygg.

Egenskaper

Helveggselementet er en videreutvikling av den kjente treullplaten som har eksistert i Skandinavia i mer enn 70 år. Semullit treullplater har dokumentert høy motstandskraft mot brann, mugg og råte. Helveggselementet har en varmeisoleringsevne som er vesentlig bedre enn øvrige homogene konstruksjoner. Semullit Helveggselement er dessuten en meget god pussbærer.

Vi produserer helveggselementer i to standardformater (se under). Det finnes likevel en mulighet til å få spesialformater tilpasset ditt prosjekt. Dog med største format 2 600 x 6 000 mm.

En «normal» bolig monteres som oftest på mindre enn en dag, hvilket bidrar til kort byggetid og penger spart.

FILMER 3ST

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her