Himling - Agro

Bruksområder

Semullit Agro er en lydabsorberende og brannbeskyttende himlingsplate for stall og fjøsmiljøer. Semullit Agro finnes også som demonterbart system, og må gjerne benyttes som innvendige veggplater i tillegg.

Egenskaper

Det gode lydmiljøet
Ved oppdrett av griser kan lydnivået nå 95 dB. Her er en god lydabsorbent nødvendig for å unngå stress og misnøye i besetningen. Å redusere det høye lydnivået med kunn 10 dB oppfattes som en halvering av støyen. Det klarer Semullit Agro med glans.

Hørselsskader kan ikke repareres, de skal forebygges
Personalet besøker besetningen noen timer hver dag, men dyrene er der døgnet rund. Griser har meget god hørsel, og derfor er en god lydabsorbent svært viktig for dem. I praksis betyr dette mindre stress og friskere dyr, men også et vesentlig bedre arbeidsmiljø for alle ansatte.

Et konvensjonelt ståltak som ofte forekommer i fjøs, oppfattes som en enorm resonans kilde. En slik konstruksjon bara forsterker og returnerer støyen. Semullit Agro, har med sin åpne struktur en dokumentert god lydabsorbsjon, men har også fler andra god og unike egenskaper.

Semullit er fuktregulerende
Rå, fuktig og kald luft i fjøset er grobunn for råte og mugg. Dette er direkte skadelig for både dyr og mennesker. Semullit Agro har grunnet sin åpne struktur den egenskapen at den regulerer romluftens relative fuktighet slik at klimaet blir vesentlig jevnere. Semullit Agro kan ta opp og avgi fukt uten å ta skade og uten at øvrige funksjoner blir reduserte. «Platen som puster», er en god benevnelse.

Resistent mot råte og mugg
Semullit Agro, klarer aggressive miljøer. Semullits høye pH-verdi sørger for et alkalisk miljø som forhindrer mugg- og råteangrep.

Brannegenskaper
Semullit Agro er produsert av treull, vann og sement – to av verdens eldste byggemarialer. Treull gir en variert og vakker overflate. Sement gir styrke og brannbeskyttelse. Semullit er typegodkjent som brannbeskyttende kledning med overflate- klasse 1.

Diffus ventilasjon
Vi mennesker puster inn ca. 25 000 liter luft hvert døgn og av disse er 22 500 liter inneluft. Et godt inneklima er en forutsetning for god helse og det gjelder også for våre husdyr. Diffus ventilasjon er den gode opplevelsen der hele takflaten benyttes som et friskluftinntak. Friskluften blir jevnt fordelt over hele arealet hvilket gir et jevn og trekkfritt miljø i driftsbygningen. Systemet trenger ingen diffusjonssperre, men himlingen skal ha god luftgjennomgang.

Av alle treullsementplater har Semullit Agro den beste luftgjennomgangen for denne type ventilasjonsteknikk. En velprøvd teknikk som gir en effektiv ventilasjon uten krav på avanserte og kostbare styresystemer. Vifter i avsugskanaler skaper et undertrykk i fjøset/stallen som igjen sørger for friskluft gjennom Semullit Agro platene i taket. Luftgjennomgangen er ca 20 m3/m2 hPa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

For instruksjoner og annen dokumentasjon, se Semullit Akustikk.

Sortiment

Farge: trehvit

 

Kondisjonerte tak- plater for fjøs/driftsbygninger
Normal (2,5 mm) ullbredde
Dimensjon og kant (mm)Leveransevekt ca kg/m²Type
Tykkelse: 25
Bredde: 600
Lengde: 1200/2400
Kant: B(FK)
13Normal

 

Montasjeskruer for montering av Semullit Agro mot stålplater (max 0,7 mm) og treunderlag. Torx. Dimensjon (mm) TypeForpk stk/kartong
4,2 x 45
for 25 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100
4,2 x 75
for 50 mm-plater
Lakkert*
hvit/trehvit/grå
100
Montasjeskruer for feste av Semullit Akustikk mot
plate (max 0,7 mm) og
treunderlag. Torx.
Dimensjon (mm)TypeForpk st/kartong
4,2 x 45
for 25 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100
4,2 x 75
for 50 mm-plater
Lakkert
hvit/trehvit/grå
100

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her