Støybeskyttelse - Støyskjermer

Bruksområder

Til Semullit støyskjermer benyttes produkter fra standardsortimentet, eller fra Semullit Akustikk.

Egenskaper

Materialet til Semullit støybeskyttelse tilvirkes av gran, sement og vann. Den unike kombinasjonen gjør at man får en plate som er lydabsorberende, fuktbestandig, slagfast og som tåler frost. Den gode lydabsorbsjonen er viktig slik at ikke støyskjermen reflekterer lyden og at støyen ikke «flytter» seg til andre områder.

Man kan ha treullsementen på begge sider av skjermen. Benyttes platene kun på en side skal den monteres mot siden der støy kilden er. Eksempelvis mot veg eller jernbane. Treullsementplatene i Semullit støyskjermer kan bestilles i mange ulike formater/tykkelser og farger.

Semullit Akustikk som støybeskyttelse

Miljøinformasjon

Les om Semullit miljøinformasjon her