Produkter

Cementbundna träullsplattor

Träullits produkter innehåller två av världens äldsta byggmaterial – trä och cement förenade till träullsplattor av cementbunden träull.

Ett naturligt byggmaterial

Kombinationen är enkel och genial. Träullen ger produkten en värmeisolerande, värmelagrande och ljudabsorberande struktur. Cement är bindemedlet som ger styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Träullsplattor är därför ett väl beprövat och omtyckt byggmaterial.

Våra produkter har höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal samt förmåga att ta upp och avge vattenmolekyler ur luften. Det gör att exponerade träullsplattor (träullsskivor) bidrar till att jämna ut den relativa fuktigheten (RF) i rummet. Träullit har verkligen den egenskap som brukar kallas ”material som andas”.

Träullits produkter har även testats med avseende på emissioner och visar på mycket låga värden.